Óvodánkról

Intézményünk 140 gyermek befogadására képes, jelenleg119 óvodásunk van,ebből 5 bölcsődés,az óvodások közül 4 gyermek SNI-s.

Óvodánk egy épületből áll. Az idejáró gyermekek vegyes családi környezetből érkeznek, ezért a csoportok összetétele heterogén. Az óvoda épületét tágas, parkosított udvar veszi körül, mely jó lehetőséget biztosít a gyerekek mozgásigényének kielégítésére.

Az óvodapedagógusok igényességének köszönhetően a csoportszobák esztétikusak, jól szolgálják a mindennapi óvodai életet, s tükrözik az ott tevékenykedő óvónők jó ízlését.

A csoportszobák több funkciót is ellátnak: a játék, a különböző tevékenységek, az étkezés és a pihenés helyéül is szolgálnak. A mozgást fejlesztik az óvodapedagógusok a gyermekek részére a tágas tornateremben.

Az óvodánk udvara az egészséges életmódra nevelés egyik színtere. Kialakítása, felszereltsége sokféle tevékenység helye, minden évszakban és a különböző napszakokban is. Talajfelületét igyekszünk változatossá tenni, jelenleg füves, homokos és betonos részek váltják egymást.

Nevelőtestületünk stabil, hosszú évek óta együtt dolgozó kollégákból áll. Minden óvodapedagógusunk főiskolát végzett és néhányan egyéb szakirányú végzetséggel is rendelkezünk. Fontosnak tartjuk az állandó megújulást, önképzést. Dajkáink is mindnyájan szakképzettek,bővültünk pedagógiai asszisztenssel és  óvodatitkárral, akik hatékonyan segítik munkájukkal az óvodapedagógusokat.

Helyi Nevelési Programunk készítésekor figyelembe vettük humán erőforrásainkat, valamint az intézményünkre jellemző helyi sajátosságokat. Célunk, hogy a ránk bízott gyermekek minden napját úgy kívánjuk szervezni, differenciáltan fejleszteni, hogy azt a játékosság hassa át.  

Kiemelt feladataink:

 1. Szocializáció szempontjából szeretnénk a részfeladatokra, a közös élményekre építeni. A gyermekek erkölcsi tulajdonságainak fejlesztésére nagyobb hangsúlyt fordítani: mint például az együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség normarendszerének megalapozására.

2. Anyanyelvi nevelés: valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Különös tekintettel a környezet példamutató beszédének mintája alapján, az élményire és ismereteire építve ösztönözzük a kisgyermekeket a kifejező beszédre.

3. A játék: törekednünk kell a szabadjáték folyamatának kialakítására, a fejlesztő játékok sokszínűségére a különböző korcsoportokban a gyermekek egyéni fejlesztésének figyelembe vételével.    

4.  Egészséges életmód alakítása: például, gyümölcsnapokat szoktunk tartani a csoportokban a szülők bevonásával. Felhívjuk az óvodások figyelmét milyen fontos, hogy mindennap fogyasszunk zöldséget, gyümölcsöt. Nagycsoportosainkkal, ősszel az óvodapedagógusok sokat jártak kirándulni, hogy szűkebb környezetünket is jobban megismerjék a gyermekek. Megmutatták nekik a természet szépségét a tóparton és a domboldalról megnézték községünket. A focipályán szabadon szaladgálhattak, focizhattak az óvodások

Specialitások:

Szervezünk a szülők igényei alapján úszást, tánc keretein belül mozgáskultúra fejlesztést, angol nyelvű játékos fejlesztést.

 • Az óvodában reggel 7.00-től 17.00-ig óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel.


• Ügyeletet biztosítunk 6.30-tól 7.00-ig , a óvodapedagógus  felügyeli, a gyülekezés a kijelölt csoportszobában történik.


• Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magában foglaló játékos fejlesztések keretében folyik, ezért legkésőbb 8 óráig várjuk a gyerekeket.


• Amennyiben a szülő az óvodába 17.00 – ig valami oknál fogva nem érkezik meg,  telefonon jelezze az óvodának. Az egyik óvodapedagógus a szülő megérkezéséig a gyermekkel marad.


• A szülők reggel 8.00-ig hozzák be gyermekeiket az óvodába.


• A gyermekek hazavitele történhet ebéd után 12.30-tól 13.00- ig, az ajtó nyitása 12.30-kor. Délután 15.00-tól -17.00 –ig, utána nem tartózkodhat gyermek az óvodában.


• A gyermeket az óvodából bármely családtag hazaviheti. Családtagon kívül más személynek és iskolás gyermeknek csak írásbeli nyilatkozat ellenében adhatjuk ki.


 


Elérhetőség

Mályi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

3434 Mályi, Móra Ferenc u. 26.

Tel: 30/418-08-78
Fax: +3646/529-059